Wednesday Dec 15, 2021

Cissela - en gömd kvinnas berättelse

Med livet knappt i behåll lyckades Cissela lämna sin våldsamma relation och lever idag med skyddad identitet. I detta avsnitt får vi lyssna till hennes historia och om nätverket "Gömda kvinnor". Ett nätverk som jobbar för att skydda kvinnor som levt med en man som utsatt dem för olika typer av livsfarlig våld

 

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320